เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 จุด บริเวณตลาดใหม่กับสวนผัก ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์เขาน้อย-หินลับ และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 1 ก.พ. 66 กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 จุด  บริเวณตลาดใหม่กับสวนผัก ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์เขาน้อย-หินลับ และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18