เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาการจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร


วันที่ 2 ก.พ. 66 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาการจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยปลัด และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลย์

2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-21
2023-03-19
2023-03-19
2023-03-17
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09