เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการเผาเศษกิ่งไม้ทำให้เกิดกลุ่มควันบริเวณชุมชนตลาดเกษตรติดกับวัดพิศาลนฤมิต โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่หยุดเผาเศษกิ่งไม้


วันที่ 24 ม.ค. 66 งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการเผาเศษกิ่งไม้ทำให้เกิดกลุ่มควันบริเวณชุมชนตลาดเกษตรติดกับวัดพิศาลนฤมิต โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่หยุดเผาเศษกิ่งไม้

2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-21
2023-03-19
2023-03-19
2023-03-17
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09