เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนใต้สายไฟ ถึงวัดพิศาลนฤมิต โดยมอบกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกร


วันที่ 17 พ.ย. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนใต้สายไฟ ถึงวัดพิศาลนฤมิต โดยมอบกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเวณถนนใต้สายไฟ

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06