เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนใต้สายไฟ ถึงวัดพิศาลนฤมิต โดยมอบกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกร


วันที่ 17 พ.ย. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนใต้สายไฟ ถึงวัดพิศาลนฤมิต โดยมอบกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเวณถนนใต้สายไฟ

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18