เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณปากท่อในพื้นที่เขตเทศบาลฯ


วันที่ 15 พ.ย. 65 งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณปากท่อในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18