เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หน.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทต.ร่อนพิบูลย์


วันที่  22 ก.พ. 65 รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หน.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทต.ร่อนพิบูลย์

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06