เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หน.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทต.ร่อนพิบูลย์


วันที่  22 ก.พ. 65 รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หน.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทต.ร่อนพิบูลย์

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18