เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองช่าง หล่อฝาคูติดตั้งหลังตลาดรุ่งเรือง ตัดเหล็ก ผูกเหล็กฝาคูหลังตลาดรุ่งเรือง และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 9 ก.น. 67 กองช่าง หล่อฝาคูติดตั้งหลังตลาดรุ่งเรือง ตัดเหล็ก ผูกเหล็กฝาคูหลังตลาดรุ่งเรือง และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2024-07-09
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28