เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าสายทางสี่แยกไปหน้าร้านโกหวัดทั้งสองฝั่ง เก็บเศษกิ่งไม้จากสี่แยกร่อนฯฝั่งว้ายจนสุดเขต ทต.ร่อนฯ และเก็บ กวาดข้างป้อมตำรวจสี่แยกร่อนฯ พ่นหมอกควันตามคำร้อง ซ.อ.บำรุงและส่งถั


วันที่ 29 พ.ย. 66 กองสาธารณสุขฯ  ลงพื้นที่ตัดหญ้าสายทางสี่แยกไปหน้าร้านโกหวัดทั้งสองฝั่ง เก็บเศษกิ่งไม้จากสี่แยกร่อนฯฝั่งว้ายจนสุดเขต ทต.ร่อนฯ และเก็บ กวาดข้างป้อมตำรวจสี่แยกร่อนฯ พ่นหมอกควันตามคำร้อง ซ.อ.บำรุงและส่งถังขยะตามคำร้องชุมชนโคกยา

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-09