เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บขยะตลาดใหม่ เปลั่ยนถังขยะตามคำร้อง ตัดหญ้าวังไทรออกบ้านลุงเขียว ตัดหญ้าถนนสายแสงคาร์แคร์หลุมขยะ และดวาด เก็บหญ้าสถานที่ลอยกระทงหลังตลาดรุ่งเรือง


วันที่ 24 พ.ย. 66 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บขยะตลาดใหม่ เปลั่ยนถังขยะตามคำร้อง ตัดหญ้าวังไทรออกบ้านลุงเขียว ตัดหญ้าถนนสายแสงคาร์แคร์หลุมขยะ และดวาด เก็บหญ้าสถานที่ลอยกระทงหลังตลาดรุ่งเรือง

2024-07-09
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28