เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ. ลงพื้นที่ประปาบ้านควนสี เตรียมสถานที่ให้รถเจาะ เดินเข้าตำแหน่งเจาะพร้อมขุดบ่อฌคน จำนวน 2 หลุม และเปลี่ยนฝาคูทางเข้าวัดจีบฯ


วันที่ 24 พ.ย. 66 กองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ลงพื้นที่ประปาบ้านควนสี เตรียมสถานที่ให้รถเจาะ เดินเข้าตำแหน่งเจาะพร้อมขุดบ่อฌคน จำนวน 2 หลุม และเปลี่ยนฝาคูทางเข้าวัดจีบฯ

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-09