เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจถนนสายซอยจ่าเกษม ตามคำร้องเรียนเรื่องขุดลอกคูเพื่อระบายน้ำท่วมขัง ลงถังขยะบ้านท้ายเรือ และสำรวจปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณ วัดเขาน้อย และบริเวณตลาดใหม่


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจถนนสายซอยจ่าเกษม ตามคำร้องเรียนเรื่องขุดลอกคูเพื่อระบายน้ำท่วมขังลงถังขยะบ้านท้ายเรือ และสำรวจปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณ วัดเขาน้อย และบริเวณตลาดใหม่

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-09