เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้าใสม่วง พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ชุมชนตลาดใหม่/ชุมชนตลาดใน-จานเรียว ชุมชนตลาดร่อนฯ และตัดหญ้าซอยหนองบอนสุดเขตเทศบาล


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้าใสม่วง พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ชุมชนตลาดใหม่/ชุมชนตลาดใน-จานเรียว ชุมชนตลาดร่อนฯ และตัดหญ้าซอยหนองบอนสุดเขตเทศบาล

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-09