เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "To Be Nunber One" ชุมชนบ้านเขาน้อย ปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดเขาน้อ


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "To Be Nunber One" ชุมชนบ้านเขาน้อย ปี 2566  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดเขาน้อย

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-09