เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "To Be Number One" ชุมชนตลาดเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หน.ฝ่ายปกครอง และพนักงานเทศบาล ณ


วันที่ 27 ก.ย. 66 นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "To Be Number One" ชุมชนตลาดเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หน.ฝ่ายปกครอง และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06